20160315

Tillgänglighet. Del 14/100

Den här veckan uppmärksammas Get Online Week http://www.sambruk.se/nyhetsarkiv/nyanyhetsarkivet/getonlineweek2016.5.4e8e8625150a4dffd3d6752.html  på många ställen i Europa.

Det är första gången som Skövde Stadsbibliotek deltar i aktiviteterna. Det passar ovanligt bra just nu eftersom biblioteket äntligen fått sin datorpark utbytt mot moderna, välfungerande apparater - de publika, som lånas ut till allmänheten alltså.

Det funkar ju inte så att bara för att det finns en dator tillgänglig, så är allt frid och fröjd. Det vill ju till att hantera tekniken också.

Vi som dagligen håller på med Office- och Adobe-paket, facebookar och instagrammar och twittrar, mailar, what´s appar och sms-ar, vi kanske sällan tänker på den grupp människor som aldrig kommer att kunna tillgodogöra sig tekniken. Då menar jag inte i första hand gruppen "äldre", för i den gruppen finns det många som har stor glädje av nätets alla fördelar. Och bland de yngre tvärt om.

Det finns en rad olika funktionshinder som bygger trösklar för individer som faktiskt varken motoriskt eller kognitivt någonsin kommer att kunna fixa det här. Även om tekniken går framåt och anpassas efter olika behov.

Därför är det extra angeläget att vi, som jobbar inom verksamheter med ett folkbildande uppdrag, verkligen fångar upp dem som av olika anledningar bara har låtit bli att lära sig. Klart att det är lite jobbigt i början att inse att man, som vuxen, har svarta hål i sina kunskaper. På bibblan möter man nästan dagligen folk som "inte vill" - snarare är det nog så att de "inte ids". De har ett val.

Det är ju så att det blir de som inte är "uppkopplade" som får betala dyrt för att få del av kunskaper från alla oss andra  om det gäller att boka en biljett eller betala räkningar. Får vi över fler till gruppen som kan utföra vardagssysslorna över nätet så blir vi också fler som kan hjälpa släktingar, vänner och grannar som inte har samma chans med sig från början. De, som inte har något val.

Inga kommentarer: