20160411

Mångsidigt men fåbesökt. Del 42/100

Och jag jobbar och jobbar med programmen på våra Mångaidiga Måndagar. 

Den här måndagen hade jag lagt ner extra många timmar på förberedelser, haft bokcirkel och allt. Och åkt in från Hjo för att se filmen Taikon tillsammans med cirkeln, fast jag kunde sett den på TV.

Bjudit in två gäster från grannkommunen Falköping. 

Och så kommer det två (2) personer. Vi var tre från bibliotetet som närvarade.

Det blev visserligen ett väldigt bra samtal i alla fall. Jag tror inte att någon tyckte att vi var där i onödan.

Men två personer, det är nästan skämmigt!

Inga kommentarer: