20160526

Rondellbygge. Del 87/100

Ända sedan jag flyttade till Hjo har jag hört om hur nödvändigt det är att det byggs en rondell i Husabykorsningen. Det är 37 år sedan.

Korsningen har varit en tillproppad flaskhals i alla år, tillbuden har varit otaliga och olyckorna alldeles för många.

Äntligen byggs det en rondell! Den ska vara klar i september. Och ingen trafik stängs av, för det finns ingen alternativ väg.

Det är fantastiskt att det finns människor som inte bara kan räkna ut doseringen på kurvorna och hur tjock asfalten behöver vara, utan också i vilken ordning de olika delmomenten ska göras utan att trafiken störs för mycket.

Jag är stum av beundran!

Inga kommentarer: