20060221

Ont i magen...

Nu är grupparbetet obönhörligen färdigt och skall redovisas i morgon. Den här gången blev det en sådan tidspress, av flera olika orsaker. Det blev lite för många kompromisser och irritationsmoment för att det skall kännas trevligt, men vi har förstås lärt oss något av det också.

I min ensamhet gnager ovissheten om hur vårt arbete kommer att bedömas. Vad skall väga tyngst - vårt uppsåt och idéerna om att göra en användbar och lättnavigerad hemsida, eller det faktum att vi inte hann göra mer än några sidor som exempel och måste förklara resten muntligt?

Inga kommentarer: