20080626

Att motivera sin existens

Jag tror aldrig att det var meningen att människan skulle grubbla så mycket på meningen med saker. Ifrågasätta. Förutsätta att andra förstår. Missförstå. Feltolka.

Jag tror att människan skapades för att "go with the flow". Homo ludens - den lekande människan. Förmågan att ligga vaken och grubbla på natten måste ha kommit i samband med syndafallet i Edens lustgård.

Vad är det för mening med mig till exempel? Vad skulle det vara bra för att göra de val som jag har gjort genom hela livet - har de varit till någon som helst nytta för mig själv eller för någon annan? Är allt som jag gör bara en ständig "overkill" eftersom jag måste veta vad det är jag gör?

I går fick jag en "oskyldig" fråga om vad som gör mig unik när det gäller att göra broschyrer. Vilka "teman" jag är bäst på. Varför skall man anlita mig i stället för X, 19 år. I natt låg jag och grubblade bl a på det. Kanske är det nyttigt att då och då, även inför sig själv, formulera motiv för sin existens. Här är ett utdrag ur mitt svar:

Mina broschyrer är inte speciellt unika i sin utformning. Och alla som äger en dator med Clip Art och InDesign kan skapa sitt eget "tema". Jag använder över huvud taget inte de uttrycken. Det unika är inte mina broschyrer utan vad jag har bakom pannbenet.

Det jag tycker är mest givande och som gör mig personligen svåröverträffad i mediebranschen är min textbehandlingsförmåga, därför satsar jag på att utveckla den i stället för att bry min hjärna med att uppfinna nya system för websidor. Med ”text” menar branschen i det här sammanhanget både ”vanlig” text i form av bokstäver och ord, men även hur man sätter ihop ord med bilder, färger, typsnitt, mediaval osv så att det blir ett informationspaket som kunden verkligen har behov av. I broschyrer, kataloger, websites etc skiljer man inte på ”modern design” och ”omodern design” utan på användarvänlig/användbar design och inte.

Min nisch är att hitta den design och det språk som stämmer överens med den produkt som skall presenteras och för vilken målgrupp, vilket ibland kan vara mer effektivt med t ex en 70-talsinspirerad eller en väldigt ”traditionell” design. Eller helt modern. Om man inte fångar målgruppens intresse inom några sekunder så läggs broschyren åt sidan eller websiten stängs ner med nästa klick. Därför pratar vi inte heller om ”teman” – en duktig informatör skall lika framgångsrikt kunna informera om grisuppfödning, karameller eller en ny kameramodell.

Under ”textbehandling” faller också ämnet språk. Jag har grundlig kunskap och träning i svenska, engelska m fl moderna språk samt klassiskt latin med allmän språkkunskap. Jag har också en pedagogisk utbildning och kunskap om inlärnings- och reaktionsprocesser hos barn och vuxna, samt i denna utbildning även läst en hel del psykologi. I kombination med kommunikationsteorierna blir detta en oslagbar synergi som ger en fallenhet för att formulera budskap riktade till både smalare och bredare grupper.

Jag har också tränat upp ögat för att upptäcka korrekturfel och formuleringar snabbt och även snabbt kunna finna alternativa formuleringar som passar in i den övriga ”texten”. Mer av trovärdigheten än man tror ligger i att ALL text är rättstavad och vettigt formulerad. Man vill inte ha att göra med ett företag, organisation eller kommun där man inte ens korrekturläser det annonsmaterial som man skickar ut till allmän beskådan. Det blir löjeväckande. Det finns också vissa textformuleringar som kan öka eller minska trovärdigheten i hela informationspaketet. Där måste man ha en konsekvensanalytisk förmåga och kunna göra sekundsnabba ”swot”-analyser i huvudet, samt kunna diskutera det med kunden.

Jag lägger också stor vikt vid ”varumärkesbyggandet”, branding. Här är den synliga delen av en organisations budskap bara toppen på ett isberg. Det handlar om allt från logga, grafisk profil med tillämpning, storytelling mm till hur personalen klär sig och svarar i telefonen. Även här måste min medieproduktion hamna i fas med vad företaget/organisationen ÄR, inte hur den önskar att den vore eller som konkurrenten är. Ytterst sällan får man en chans att skapa en helt ny profil åt ett företag, men jag vet hur man tänker och gör det också.

Jag jobbar alltså målmedvetet på min förmåga att lyssna efter vad det verkligen är kunden vill ha och behöver, varken mer eller mindre. Ständig omvärldsanalys genom massmedia plus insamling av andras bra och mindre bra utskick och trycksaker håller mig up-to-date med vad som anses "modernt" i branschen - något som i slutänden ändå oftast är en ren smakfråga ... och där finns det inga facit.

Jag säger inte att någon helt outbildad person är helt oduglig på att göra informationsmaterial. Man kan träffa rätt och göra "snygga broschyrer" ändå. Men i skarpa lägen kan kunskap vara det som skiljer medelmåttigt från bästa möjliga resultat. Och varför nöja sig med mindre än bäst?

Att ha 260+7,5 högskolepoäng säger inte så mycket i dagens Sverige, även om samtliga är plockade i förutbestämd studietakt utan missade tentor. Det gäller att kunna tillämpa teorierna, vilket inte heller är självklart.

Du väljer - vill du anlita X, 19 år eller mig? Förmodligen får du betala lika mycket eller mer till X.

1 kommentar:

Den lekande människan sa...

Eller som någon reklamguru sa: Det ska kännas i både hjärna, hjärta och mage...