20090909

Hedervärt initiativ!

All heder åt Lena Rosenberg, arbetsterapeut som i dagarna doktorerar på "vardagsteknik med kognitiva hinder".

Som informatör måste man hela tiden ha även denna målgrupps bästa för ögonen - det är faktiskt inte alla som klarar att trycka in besked på en knapptelefon, gå in på en hemsida eller ens tala in på en telefonsvarare. Även normalfungerande människor kan hamna i situationer när man inte klarar de enklaste kommandon. Det här måste respekteras.

Det måste hela tiden finnas tillgång till alternativ "IRL" - hur effektivt och kostnadsbesparande det än är att använda alla nya media som finns. Det skall finnas ett telefonnummer till en levande människa. Det skall finnas en postadress, inte bara e-mail. Det ena utesluter inte det andra.

Tack, Lena Rosenberg, och lycka till!

Inga kommentarer: