20091005

Årets politiska statement

Det är verkligen inte ofta jag yttrar mig i politiska frågor, men jag
tycker det är ganska intressant att se vilka proportioner detta
har fått!

Och nu är det lunchdags.

(På radion sjunger Violetta Parra: Gracias a la vida...)

Inga kommentarer: