20091211

Stora Kulturbloggpriset - sista delen


Nu har även Hjo Tidning - vårt lokala morgonblad som även kallas "propellern" eftersom det under vissa tider varit så tunt som fyra blad - vaknat och skrivit en artikel om priset och undertecknads medverkande i mottagandet av detsamma. Jag har bara skickat tre "releaser"...

Klicka på bilden så blir den större!

Som alltid tycker jag att jag sade betydligt tyngre och viktigare saker om bloggen och priset än det som kom med i artikeln. Ibland undrar jag om personer som är intressanta på riktigt, och blir intervjuade oftare än jag, också upplever det så.

Inga kommentarer: