20130125

Viktiga möten - eller oviktiga?

Det här vikariatet som politisk sekreterare som jag har just nu medför att jag får möjlighet att resa runt en del, inte bara till Vänersborg, där Västra Götalandsregionen har sitt huvudsäte. I tisdags var vi i Göteborg på en konferens som heter Mötesindustriveckan med några hundra andra intressenter och idag är vi på väg till Helsingborg för att träffa ett tusental "partister". Det blir ett antal seminarier och föreläsningar om vad som rör sig i partiet och hur man ska ta avstamp inför valet 2014.

Jag kommer ju formellt sett bara att finnas kvar i organisationen i en månad till, sedan kommer ordinarie personal tillbaka, men jag tycker ändå att det är intressant att se hur den här stora organisationen fungerar och hur man satsar framöver. Och det är intressant att i praktiken kunna se hur det fysiska mötet kompletterar det som sker på nätet. På så sätt knyts det här mötet ihop med det vi hade i tisdags.

Vad ska man då ägna sig åt under de här dagarna? Jag har anmält mig till följande efter min inriktning och intressen (se bilden).

Hur som helst så tycker jag alltid att det är roligt att träffa andra människor, och nya människor, och lyssna på vad andra har att säga. Ju längre man lever, desto mer i ser man att man har kvar att lära och uppleva. Om man sedan har någon direkt "nytta" av det får framtiden utvisa!

Inga kommentarer: