20090126

Kvalifikationer...?

Efter genomgång av dagens platsannonser väljer jag på två i kategorin dagens utstickare. Dels en namnlös, som alltså tillsätts via bemanningsföretag. Till tjänsten "Kvalitets- och personalansvarig" skall man ha livsmedelsteknisk utbildning och "du skall vara": - Länken mellan företaget och veterinär. Kommunicera och arbeta med de frågeställningar som är aktuella. - Länken mellan företaget och olika myndigheter och kravställare, t ex kommun och jordbruksverket. - Agera och vara delaktig i den operativa verksamheten. - Arbeta med inre och yttre miljö för verksamheten. När man funderar på ett sådant här jobb hade det kanske hjälpt att veta lite mer om vilket företag det är. Är det personalen som behöver veterinär? Vilken är den operativa verksamheten? Vilken inre och yttre miljö är det som skall arbetas med?

Den andra gällde det här: Modersmålsstödjare till våra förskolor i följande språk: Albanska, amerikanska, arabiska, danska, engelska, finska, grekiska, isländska, kroatiska, kurdiska, moldaviska, persiska, polska, romani, serbiska, spanska, tagalo, thai och tyska. Kvalifikationer: personlig lämplighet... Antal platser: 1 (en!) Vilken personlig lämplighet skall man ha? Räcker det med att kunna "Var tyst!" på alla dessa språk, eller ska man vara pedagog?

Inga kommentarer: