20080819

Avstamp

Arbetet med renoveringen av min image går framåt. Idag tar jag ett rejält avstamp och öppnar min nydesignade webplats för allmän beskådan. Det är lite småputs till, men den fungerar i det här skicket. Hoppas att den lever upp till förhoppningen att den bättre än den gamla kan förklara vad det egentligen är jag gör i mitt företag. Det är ju ganska mycket egentligen, men folk jag pratar med (bekanta eller presumtiva kunder) försöker hela tiden ringa in min kompetens : "Jaså, det är webdesign..." Ja, men inte bara det! "Jaha, du gör broschyrer..." Ja, men inte bara det! "Är du fotograf?" Ja, det också! "Varumärken? Grafisk profil?" Jaa, och marknadsundersökningar, enkäter, personaltidningar, utskick, events ... Jag vill tillhandahålla det kunden behöver ha, helt enkelt, och därför inte begränsa mig till t ex datamediet som faktiskt inte alltid är det allena saliggörande för alla tillfällen och branscher. Fortfarande kan företag i vissa nischer, som börjar i liten skala, komma igång i en annan ända och ha en webpublicering som steg två eller tre. Då finns jag där som rådgivare.

Inga kommentarer: