20080811

Rerflektion om stagnation

Citat från en ny annons om jobb idag:

 En förutsättning är en genomgående positiv attityd, uthållighet och flexibilitet (mellan 23-33 år). Du kan utrycka dig väl i tal och skrift.

Man fattar att de behöver folk som kan uttrycka sig väl i tal och skrift. Förmodligen menar de inte att den arbetssökande skall vara flexibel i åldersspannet mellan 23 och 33 år - fast det är precis det som står där. Kul, att vara 27 år ena dagen och 32 nästa. 

Om vi antar att det är "du skall vara mellan 23 och 33 år gammal" de menar, så kvarstår frågan vad som händer med attityd, uthållighet och flexibilitet hos den potentielle kandidaten på 34-årsdagen? Tillverkas kostymerna bara i barnstorlek?

"Och högre opp, så åker man väl på en propp" - som Hasse & Tage diktade och sjöng.

Jag känner flera människor inklusive mig själv som oavsett biologisk ålder har en mental ålder som pendlar mellan 23 och 78 ungefär, beroende på krav och sammanhang. Tack och lov för det!

Inga kommentarer: