20090505

Feedback

är jättebra att få. Så att man vet att man var med en bra bit på banan och har rätt meriter även om man inte hamnar bland de fem som väljs ut till intervju.

Att mina erfarenheter ligger inom ett annat arbetsområde, eller flera områden, kan jag ju inte göra något åt i efterhand. Jag tycker att det är en fördel att ha jobbat med många olika saker, för det motiverade mig mera under studierna när jag kände att det var det här jag verkligen ville nu. Och jag är SÅ motiverad att börja jobba i en organisation med arbetskamrater och kaffeautomat! Men jag måste förstå att en arbetsgivare hellre anställer en som har jobbat med precis de arbetsuppgifterna i en liknande organisation i många år.

Så jag fortsätter väl att sitta på kammaren och göra arbeten åt mina uppdragsgivare alldeles ensam.

Inga kommentarer: