20090514

På begäran


Många har läst i tidningen att M har fått ett pris, "för berömliga gärningar" av något slag. Vad det var har dock varit lite dunkelt.

Här kommer dock bildbevis. Denna tavla, som är ett tryck av Lasse Åberg, samt en orkidé och dessutom lunch var det, som han åkte upp till Stockholm för att mottaga. Och äran, förstås!

Inga kommentarer: