20130403

Nattstopp

Om drygt en månad kommer en motion om nattstopp på bussarna i Västtrafik att tas upp på regionfullmäktige i Vänersborg.

Jag håller just nu på och tar fram fakta och debattunderlag till "mitt" regionråd inför mötet.

Ju mer jag läser om det, ju konstigare tycker jag att det är att det inte redan är infört i hela Sverige. Drt är ju så självklart. Och kostar typ ingenting, kanske lite för information och marknadsföring men det är marginellt.

Det var i Toronto, Canada som de kom på det här med "request stop" redan på 1990-talet. Då gällde det bara ensamma kvinnor som kände sig hotade. Till Sverige kom tanken i samband med att Kalmar kommuns kollektivtrafik gjorde en undersökning 2005, som visade att kvinnor som behövde resa - till eller från jobb, t ex - under kvälls- och nattetid valde bort bussen eftersom de kände sig otrygga. De var rädda för överfall etc när de steg av på ordinarie hållplats.

2007 infördes det som ett ettårigt projekt i Kalmar, då på tre speciellt utsatta busslinjer där många av resenärerna valde bort bussen. I Kalmar valde man att låta alla ensamresenärer - kvinnor och män - utnyttja erbjudandet. Bussförarna var tveksamma till en början, de var rädda för förseningar och olyckor som kunde ske när bussen plötsligt stannar på ett oväntat ställe. Men det blev inga förseingar och inte en enda incident hände. Busschauffören har alltid sista ordet om ifall stoppet är lämpligt eller inte, men eftersom regler finns så blir det inte förhandlingar mellan föraren och passageraren från gång till gång.

När försöksåret var slut permanentades systemet och gäller sedan dess på alla busslinjer i hela kommunen. Flera kommuner och landsting runt om i Sverige har uppmärksammat detta och även infört systemet, på initiativ från politiker från alla läger. Moderaterna och Folkpartiet har skrivit in i sina program att de vill att detta ska genomföras i hela landet.

Det har visat sig att det inte är så många som utnyttjar erbjudandet om nattstopp. Fine, då är det ju inte så många som känner sig otrygga. Men det kan vara skönt att veta att möjligheten finns OM man känner att man behöver den.

Jag har varit i kontakt med Västtrafik och luskat lite om hur de förhåller sig, men där verkar de idag vara väldigt avvaktande. Det är tydligt att de inte har alla fakta från projektet i Kalmar. Så det vill väl till att regionfullmäktige bestämmer att detta helt enkelt skall genomföras, för att de också ska inse fördelarna och upptäcka att man får fler resenärer i längden!

De här reglerna använder man i Kalmar, men tidpunkt etc bestämmer förstås varje område för sig.

Så fungerar nattstopp* En ensamresenär kan begära var på bussens färd som resenären vill kliva av. Det kan vara mittemellan två busshållplatser. Stoppet görs upp med chauffören innan resan.
* När det är dags att kliva av öppnar busschauffören endast framdörren och släpper bara av personen i fråga. Bakdörren hålls stängd.
* Resenären kan begära nattstopp från 21.00 till och med sista turen.
* Nattstopp gäller endast ensamresenärer.

Inga kommentarer: