20130405

Rekryterare - se hit!

Här är en artikel om något som verkligen ALLA rekryterare skulle läsa och begrunda.

Hur många gånger får man höra, när man inte får en tjänst, att de har tillsatt en som har jobbat med precis de arbetsuppgifterna tidigare...? I stället för att våga satsa på en mångsidig, flexibel, skärpt, ambitiös, prydlig och skötsam person med massor av erfarenheter och meriter - till exempel mig - som kanske kan ge ytterligare en dimension till befattningen?

Nä, nä, hur skulle det se ut, så har vi aldrig gjort förut...

Inga kommentarer: