20150517

Historisk. Del 78/100

Har just läst igenom och korrat sonens sista uppsats under utbildningen till samhällskunskaps- och historialärare för gymnasiet. Det är en uppsats i historia. Kallas förvisso "nutidshistoria", men ändå.

Uppsatsen handlar om folkomröstningen om kärnkraft 1980. Om argument för och emot, och varför det i alla fall inte blev någon slutlig lösning på energifrågan. Intressant läsning. Väl skrivet, inte mycket att anmärka på.

Men under läsningen slår det mig att jag känner igen och minns ungefär två tredjedelar av resonemangen och det som han tar upp i sin uppsats. I historia. 

Det måste betyda att min ungdom definitivt är historia nu. Är jag också historisk? 

Inga kommentarer: