20080212

Aktioner

Det finns många sätt att visa vad man tycker. Ett sätt är att rösta på Christer Sjögren i Melodifestivalen.

Ett annat sätt är att gå omkring i säck och aska och "störa".

Jag är inte människa att bedöma vilket som är mest effektivt.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Du säger att du inte är människa att bedömma, ändå har du en fil kand i medie- och kommunikationsvetenskap?!

Du kanske inte vågar... ?!

EvaK sa...

Det är många parametrar, mycket brus och många tolkningar att väga in i sändandet av de här typerna av budskap. De olika reaktionerna på företeelser i vårt samhälle avspeglar helt olika facetter av den värld vi lever i.

Ju mer man studerar, desto mer inser man att man inte begriper.

En sak vet jag: om man inte sätter ut sitt namn skall man inte komma och säga att någon annan "inte vågar".

Anonym sa...

Du har helt rätt... man ska inte komma här och kommentera något anonymt ...

Dock är det intressant rörande Israel- och Palestinafrågan som är än mer mångfacetterad och har många dimensioner så har folk ofta en klar uppfattning utan att veta någonting. Men rörande företeelser i Sverige som är mycket mindre komplicerat så håller man sig undan för att kommentera. :-)