20140418

Dag 49 - äventyr längs Hjoån


Vi har ett naturreservat mitt i Hjo, alldeles vid vårt hus börjar det faktiskt. Det är ca 15 m på var sida om ån, från Mullsjön där den rinner upp och så ända ner till Vättern. Det är ca 40 m fallhöjd på de ca 4 km, och rätt mycket vatten i ån på våren. 
160 fågelarter varav ca hälften flyttfåglar bor här. Och en del andra djur. Det finns också massor av växter och en del lämningar efter verksamheter som frodats här, tack vare tillgången på vattenkraft.
I eftermiddags blev det en timslång promenad i det här vackra området. Det borde bli oftare. 

Inga kommentarer: